Budowa maszyn drogowych Budowa maszyn drogowych

PiaskownikPiaskownik

 

1.1.         Przeznaczenie piaskownika

Podstawowym zadaniem piaskownika jest rozdzielenie zawiesin mineralnych od organicznych. W większości piaskowników prędkość przepływu ścieków wynosi około 0,3 m/s co gwarantuje zatrzymanie piasku pozbawionego zanieczyszczeń organicznych. Prędkości mniejsze przyczyniają się do sedymentacji także zawiesin organicznych, natomiast prędkości przekraczające 0,3 m/s powodują wypłukanie piasku z komór piaskownika.
W zatrzymanych zanieczyszczeniach mineralnych nie powinno być więcej niż 10% (wagowo) zanieczyszczeń organicznych.1.2.         Zasada działania

Piaskownik o przepływie pionowo wirowym ma kształt leja; z mieszaniem lub bez mieszania. Do piaskowników tych doprowadza się ścieki po stycznej do obwodu komory o kształcie kołowym. Ruch okrężny cieczy jest wymuszony i wskutek tego w miarę oddalania się od środka koła ma miejsce pewne podwyższenie zwierciadła cieczy. Wywołane w ten sposób, w strefie przyściennej, nadciśnienie powoduje poprzeczny ruch strugi skierowany w dół. Ruch ten przyczynia się do lepszej sedymentacji ziaren piasku, który gromadzi się w stożkowej części piaskownika. Wznoszące prądy poprzeczne, panujące w środkowej części komory, maja za zadanie zapobiegać wytrąceniu się zanieczyszczeń organicznych.

1.3.         Budowa urządzenia

Piaskownik wykonany jest w formie wolno stojącego zbiornika bezciśnieniowego. Korpus piaskownika to walec połączony z lejem zbiorczym piasku. Wewnątrz części walcowej korpusu zamontowany jest płaszcz wewnętrzny. Zastosowanie płaszcza wewnętrznego oraz wprowadzenie ścieku króćcem wlotowym stycznie do jego krawędzi pozwala na wywołanie ruchu wirowego. Piaskownik wyposażony jest w system napowietrzania. Piaskownik zintegrowany jest z separatorem ślimakowym piasku, który służy do usuwania piasku osadzającego się na dnie leja zbiorczego, a ponadto zmniejsza koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Rolę separatora w urządzeniu spełnia przenośnik ślimakowy przyłączony za pomocą połączenia kołnierzowego. Podajnik może być zamontowany pod kątem 35-45°.

 

1.4.         Wyposażenie

Ø  Zbiornik zewnętrzny z konstrukcją nośną – separujący piasek

Ø  Komora wirowa – separująca cząstki lekkie

Ø  Zsyp – odbiór cząstek lekkich

Ø  Przenośnik ślimakowy montowany pod kątem 45 – transportowanie piasku

Ø  Mieszadło – rozdrabnianie większych cząstek piasku i zgarnianie cząstek lekkich

Ø  Układ napowietrzania – wytworzenie pęcherzyków powietrza

Ø  Kolektory płuczne – płukanie wodą cząstek lekkich

Ø  Zasuwa klinowa – odcięcie piasku w przypadku czyszczenia przenośnika

Ø  Podpora przenośnika ślimakowego

Ø  Szafa zasilająco-sterownicza

 

1.5.         Dane techniczne

Ø  Wydajność optymalna – 30 m3/h

Ø  Wydajność max. – 50 m3/h

Ø  Wymiary gabarytowe:

§  Długość – 5203 mm

§  Szerokość – 2000 mm

§  Wysokość całkowita – 4528 mm

Ø  Króciec dolotowy – DN100

Ø  Króciec wylotowy – DN100

Ø  Króciec spustowy – 2”

Ø  Moc napędu przenośnika – 7,5 kW

Ø  Prędkość obrotowa przenośnika – 225 obr/min

Ø  Moc napędu mieszadła – 0,18 kW

Ø  Prędkość obrotowa mieszadła – 9 obr/min

Ø  Moc napędu dmuchawy – 3,0 kW

Ø  Prędkość obrotowa dmuchawy – 2900 obr/min

Ø  Masa całkowita – 2250 kg ± 5%

Ø  Pojemność wanny wewnętrznej – 3,6 m3 ± 5% (1200 l)