Budowa maszyn drogowych Budowa maszyn drogowych

Stacja dozowania chemikaliów i sterowania obiegiem wodyStacja dozowania chemikaliów i sterowania obiegiem wody

1.      Przeznaczenie flokulatora oraz stacji dozowania i mieszania środków chemicznych.

Flokulator (mieszacz) rurowy służy do chemicznego wytrącania zanieczyszczeń ze ścieków za pomocą koagulantów i flokulantów, korekty pH oraz tworzenia większych, łatwych do separacji aglomeratów, tzw. flokuł.

Zadaniem flokulatora jest:

optymalne wytworzenie zawiesiny większych cząstek dopływającej do flotatorów i osadników

dostatecznie długie wymieszanie ścieków z dozowanymi do niego środkami chemicznymi

Stacja dozowania i mieszania środków chemicznych jest przeznaczona do nadzorowanego ręcznego przygotowania środków chemicznych oraz ich precyzyjnego dozowania do głównego rurociągu ze ściekami przemysłowymi.

Stacja pozwala na przygotowanie mieszaniny chemicznej, utrzymanie jednorodności oraz ich automatyczne dozowanie za pomocą pomp dozujących.

 

2.      Budowa urządzeń

Flokulator  zbudowany jest z rur i kolan z PVC-U odpornego na stosowane środki chemiczne z odpowiednimi króćcami dozującymi. Elementy są zamocowane na stojaku. Wymiary i geometria zależy od wymaganej wydajności.

Stacja dozowania środków chemicznych  składa się ze zbiornika, na którym znajduje się pompa dozująca sterowana pływakiem.

Stacja mieszania środków chemicznych  składa się ze zbiornika, na którym znajduje się pompa dozująca sterowana czujnikiem poziomu i mieszadło utrzymujące jednorodność substancji chemicznej.

Zbiorniki przemysłowe PE-HD w koszach ze stali ocynkowanej i paletach z tworzywa mogą być różnych pojemności. Na życzenie można wykonać zbiorniki z różnych materiałów.

Pompy są dobierane w zależności od parametrów dozowanej substancji. Wszystkie materiały stosowane do budowy są odporne na działanie chemikaliów.

Zasada działania urządzenia

Do stacji mieszania zostaje dozowany stężony flokulant ze stacji dozowania i woda przemysłowa z rurociągu. Po dozowaniu następuje włączenie mieszadła i przygotowanie flokulanta do dozowania. W drugiej stacji dozowania znajduje się koagulant, który jest fabrycznie gotowy do dozowania. Ścieki przemysłowe dopływają do flokulatora rurowego. Przepływomierz elektromagnetyczny, który znajduje się na rurociągu ze ściekami uruchamia dozowanie środkami chemicznymi. Środki chemiczne są dozowane jednocześnie do flokulatora. Stacja pracuje w oparciu o algorytm sterowania w trybie cyklicznym.

 

3.      Wyposażenie

Ø  Flokulator

Ø  Stelaż flokulatora

Ø  Stacja mieszania flokulanta:

·        mieszadło wolnoobrotowe 0,37 kW, 100 obr/min

·        pompa dozująca

·        czujnik poziomu

·        instalacja z armaturą

Ø  Stacja dozowania flokulanta:

·        pompa dozująca

·        sygnalizator pływakowy

·        instalacja z armaturą

Ø  Stacja dozowania koagulanta

·        pompa dozująca

·        sygnalizator pływakowy

·        instalacja z armaturą

Ø  Szafa zasilająco-sterownicza ze stelażem

 

4.      Dane techniczne

Ø  Wydajność optymalna – 70 m3/h

Ø  Wydajność max. – 100 m3/h

Ø  Wymiary gabarytowe flokulatora:

·        Długość – 3092 mm

·        Szerokość – 660 mm

·        Wysokość – 1195 mm

Ø  Króciec dolotowy – DN80

Ø  Króciec wylotowy – DN80

Ø  Króćce dozujące – DN20

Ø  Wymiary gabarytowe stacji mieszania:

·        Długość – 1100 mm

·        Szerokość – 1000 mm

·        Wysokość – 1200 mm

Ø  Króćce dozujące – DN20

Ø  Moc napędu mieszadła – 0,37 kW

Ø  Pojemność zbiorników – 1 m3 ± 5% (1200 l)