Budowa maszyn drogowych Budowa maszyn drogowych

System odzysku wód procesowychSystem odzysku wód procesowych

Zastosowanie
System odzysku wód procesowych MADRO WROCŁAW jest skutecznym i zarazem kosztowo optymalnym rozwiązaniem w zakresie zarządzania gospodarką wodną w przedsiębiorstwach używających wód procesowych w cyklu zamkniętym lub otwartym. Jego wysoka skuteczność pozwala na odzysk wód przy  relatywnie niskim zużyciu energii oraz stosowanych chemikaliów .System może być stosowany w układach filtracji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej. Został on zaprojektowany dla filtracji wód popłucznych w przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem odpadów, szczególnie zużytej folii oraz innych plastików. Znajduje jednak z powodzeniem zastosowanie w przedsiębiorstwach innych branż tj. w :

Ø  górnictwie i kamieniarstwie

Ø  przemyśle chemicznym i farmacji

Ø  przemyśle farb i lakierów

Ø  galwanizerniach

Ø  przemyśle spożywczym

Ø  przetwórstwie owocowo - warzywnym

Ø  przemyśle drukarskim

Ø  przemyśle papierniczym

Ø  przemyśle odzieżowym

Ø  lakiernictwie

Ø  przemyśle skórzanym

Ø  elektrowniach

Ø  odzyskiwaniu materiałów

Ø  ogrodnictwie i sadownictwie

Ø  sortowniach odpadów


Cechy produktu
- wysoki stopień zmniejszenia ilości zawiesiny oraz redukcja mętności,
- poziom jakości oczyszczonej wody zbliżony do wody surowej,
- kilkudziesięciokrotna redukcja ilości substancji odprowadzanych do środowiska,
- współpraca z filtrem taśmowym,
- nieznaczny ubytek wody w systemie zamkniętym,
- niskie koszty eksploatacyjne,
- możliwość płynnej regulacji wydajności układu,
- możliwość włączenia systemu lub jego elementów w istniejący system obiegu wód procesowych,Zasada działania
Powstające w trakcie realizacji procesu produkcyjnego ścieki podawane są poprzez zbiornik retencyjny do piaskownika, w którym następuje wyseparowanie piasku i ciężkich zawiesin w dole leja piaskownika. Dalej są one usuwane na zewnątrz przenośnikiem ślimakowym. W górnej części piaskownika gromadzi się skratka i inne pływające substancje, które z powierzchni górnej ścieków zgarniane są poprzez sito do zewnętrznego pojemnika. Zgromadzona skratka może być wykorzystana do dalszego przerobu. Wstępnie oczyszczone ścieki kierowane są z piaskownika do zbiornika retencyjnego. Ze zbiornika ścieki podawane są pompą do rurowego mieszacza , w którym system dozowania chemii dodaje do nich flokulant i koagulant. Po przejściu przez mieszacz rurowy ścieki są doskonale wymieszane z dozowanymi chemikaliami i podawane są do komory flotacyjnej, gdzie poddawane są intensywnemu napowietrzaniu powietrzem dozowanym przez pompę Nikuni lub wysoko wydajną dmuchawę /w zależności od wybranego wariantu/. Wyniesiona na powierzchnię ścieku zawiesina w formie szlamu kierowana jest do filtra taśmowego, gdzie w sposób ciągły następuje oddzielanie osadu pofiltracyjnego od oczyszczonej wody, która zawracana jest do obiegu w celu ponownego użycia. Osad pofiltracyjny w zależności od potrzeb może podlegać dalszemu odwodnieniu poprzez kom paktowanie w prasie ślimakowej lub zostać przekazany na składowanie w celu odsączenia

 

Wyposażenie
W skład ciągu technologicznego oczyszczania ścieków wchodzą następujące bazowe urządzenia i systemy:

Ø  piaskownik wirowy wraz z systemem usuwania skratki użytkowej

Ø  zbiornik buforowy,

Ø  zestaw pompowy podający wody na mieszacz rurowy

Ø  system dozowania chemikaliów  oraz sterowania centralnym obiegiem wody

Ø  komora flotacyjna

Ø  filtr taśmowy

Ø  zbiornik buforowy wód oczyszczonych,

Ø  zestaw pompowy podający wody oczyszczone do układu technologicznego,

Standardowe wykonanie materiałowe: stal nierdzewna. Na życzenie istnieje możliwość zastosowania innych materiałów konstrukcyjnych.