Budowa maszyn drogowych Budowa maszyn drogowych

RemonteryRemontery

Remonter RH-4000R 1.JPG

Remontery są nowoczesnymi urządzeniami służącymi do cząstkowej naprawy dróg przy zastosowaniu grysu i emulsji asfaltowej.

Idea pracy urządzenia polega na podawaniu do głowicy roboczej, oddzielnymi przewodami, grysu, emulsji i powietrza, gdzie następuje otoczenie grysu emulsją a następnie wbudowanie pod ciśnieniem tak powstałej mieszanki w istniejący ubytek, wybój lub pęknięcie w nawierzchni.
 

 

Etapy pracy można zilustrować jak poniżej:

 

 

 

 

     

   

 

  • Likwidacja lokalnych ubytków w nawierzchni
  • Likwidacja wybojów i spękań po zimie
  • Wyrównywanie krawędzi jezdni
  • Naprawa nawierzchni w okolicach studzienek rewizyjnych, włazów kanalizacyjnych itp.
Dzięki używaniu tego urządzenia nie ma konieczności stosowania kilku maszyn, jak w technologii tradycyjnej, obsługuje go 1 - 2 osoby, jest ono bardzo wydajne i nieskomplikowane w obsłudze a naprawiana droga jest gotowa do eksploatacji natychmiast po naprawie.
Sterowanie całością odbywa się z pulpitu znajdującego się przy głowicy roboczej.
Wbudowany palnik olejowy pozwala na podgrzewanie i utrzymanie właściwej temperatury emulsji znajdującej się w zbiorniku remontera.
 
Istnieje możliwość dodatkowego zamontowania przystawki umożliwiającej pracę urządzenia w trybie piaskarki.