Budowa maszyn drogowych Budowa maszyn drogowych

Przystawka do remontera - piaskarkaPrzystawka do remontera - piaskarka

Podstawowe parametry przystawki:

  • szerokość rozsypywania: 7m
  • maksymalna ilość podanego żwiru: 120 kg/min
  • wydatek posypywania przy prędkości 20 km/h : 65g/m2
  • bezstopniowa (płynna) regulacja szerokości rozsypywania i wydatku posypywania
  • załączanie przystawki z kabiny kierowcy
  • napęd piaskarki : układ hydrauliczny remontera
  • podawanie materiału na tarczę rozsypującą następuje przez podajnik ślimakowy
  • możliwość zastosowania : piaskarko-solarka