Budowa maszyn drogowych Budowa maszyn drogowych

SkrapiarkiSkrapiarki

Skrapiarki są urządzeniami przeznaczonymi do transportu lepiszczy bitumicznych lub emulsji asfaltowych, ich podgrzewania oraz skrapiania nimi nawierzchni przy budowie i naprawie dróg. Ponadto mogą być wykorzystywane w pracach budowlanych do wykonywania izolacji fundamentów lub innych konstrukcji betonowych.
Wszystkie produkowane skrapiarki posiadają izolowany zbiornik bitumu.