Budowa maszyn drogowych Budowa maszyn drogowych

Remonty maszyn używanychRemonty maszyn używanych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów MADRO Serwis Maszyn wprowadziło usługę remontów maszyn używanych:

 

  • prowadzimy remonty Skrapiarek, Recyklerów, Remonterów, Termosów, Zalewarek szczelin, Kotłów do asfaltu i innych urządzeń do remontu dróg
  • remonty wykonujemy bardzo starannie, zwracamy uwagę na każdy szczegół
  • każdy element wykonywany jest z należytą starannością

Korzyści wynikające z remontu:

   

Jak zlecić wykonanie remontu

maszyny – procedura postępowania

  • Zwiększenie okresu przydatności (żywotności) maszyny
  • Zwiększenie liczby wykonanych inwestycji na danej maszynie
  • Zwiększenie walorów użytkowych urządzenia
  • Modernizacja podzespołów
  • Obniżenie awaryjności maszyny
  • Obniżenie kosztów inwestycji z park maszynowy
  • Średni koszt remontu maszyny to ok.30- 40% kosztów zakupu nowej.
 
 
               Przykładowy remont Skrapiarki
 
  przed remontem
 
                        po remoncie